Home

پایان باز ِ پرونده پزشکی آقای کارگردان

«پیام تلگرامی بهمن کیارستمی که در پاسخ به وزیر بهداشت منتشر شد، خبر از عاقبت نامشخص پرونده پزشکی کارگردان بزرگ ایرانی می‌دهد؛ موضوعی که عبارت «قصور پزشکی» را همچنان در صدر مطالب مربوط به دنیای پزشکی در نگاه مردم زنده نگه داشته است.»

از: ایسنا
پایان باز ِ پرونده پزشکی آقای کارگردان