Home

شهیدی:امور اقتصادی موسسه اندوخته شاهد با استفاده از فرزندان شهدا اداره می‌شود

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه بنیاد از اداره امور اقتصادی مربوط به خانواده‌های شهدا توسط فرزندان شهدا در موسسه اندوخته شاهد حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: بنیاد در تلاش است تا در موسسه اندوخته شاهد که متعلق به خانواده‌ها شهدا است کمتر ورود کند و امروز خوشبختانه مدیرعامل این مجموعه و برخی از افراد هیئت امنا و هیئت مدیره از فرزندان شهدا هستند.

از: ایسنا
شهیدی:امور اقتصادی موسسه اندوخته شاهد با استفاده از فرزندان شهدا اداره می‌شود