وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده

چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده

خانواده، همسر و فرزندان شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده با پیکر این شهید در معراج شهدا وداع کردند.

خانواده، همسر و فرزندان شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده با پیکر این شهید در معراج شهدا وداع کردند.

وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده
از: ایسنا
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده