Home

وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده

خانواده، همسر و فرزندان شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده با پیکر این شهید در معراج شهدا وداع کردند.

چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵
وداع با پیکر شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده

خانواده، همسر و فرزندان شهید مدافع حرم یدالله قاسم‌زاده با پیکر این شهید در معراج شهدا وداع کردند.

از: ایسنا