Home

کاهش شدت سرمای هوای پایتخت و برخی مناطق کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش شدت سرمای هوا در تهران و برخی دیگر از مناطق کشور خبر داد.

از: ایسنا
کاهش شدت سرمای هوای پایتخت و برخی مناطق کشور