Home

نشست مسئولان کمیته ملی المپیک با وزیر برای اصلاح اساسنامه

کمیته ملی المپیک برای اصلاح اساس نامه خود قصد دارد نشستی را با وزیر ورزش و جوانان داشته باشد تا فرایند بررسی اصلاح با هماهنگی سلطانی فر صورت پذیرد و در این نشست قانون انتزاع کمیته پارالمپیک از کمیته ملی المپیک نیز مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.

شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵
نشست مسئولان کمیته ملی المپیک با وزیر برای اصلاح اساسنامه

به گزارش ایسنا و به نقل از کمیته ملی المپیک، پنجاهمین نشست هیت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد و در این نشست در مورد موراد مختلفی از جمله اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک و حضور رسول خادم در سمت سرپرستی خزانه داری مطرح شد.

شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در مورد مصوبات جلسه امروز بیان کرد: در نشست امروز هیات