امضای دفتر یادبود "فیدل کاسترو" توسط ظریف

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان صبح امروز با حضور در محل اقامت سفیر کوبا در تهران مراتب تسلیت خود را به مردم کوبا و خانواده فیدل کاسترو به خاطر درگذشت رهبر انقلابی این کشور اعلام کرد.

<
از: ایسنا
امضای دفتر یادبود "فیدل کاسترو" توسط ظریف