Home

امضای دفتر یادبود "فیدل کاسترو" توسط ظریف

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان صبح امروز با حضور در محل اقامت سفیر کوبا در تهران مراتب تسلیت خود را به مردم کوبا و خانواده فیدل کاسترو به خاطر درگذشت رهبر انقلابی این کشور اعلام کرد.

از: ایسنا
امضای دفتر یادبود "فیدل کاسترو" توسط ظریف