Home

برگزاری اردوی تیم ملی کشتی بانوان جهت حضور در جام جهانی بلاروس

اردوی تیم ملی کشتی بانوان جهت حضور در رقابت های جام جهانی بلاروس از شنبه ۱۳ آذر ماه آغاز می شود.