برگزاری اردوی تیم ملی کشتی بانوان جهت حضور در جام جهانی بلاروس

اردوی تیم ملی کشتی بانوان جهت حضور در رقابت های جام جهانی بلاروس از شنبه ۱۳ آذر ماه آغاز می شود.

<
از: ایسنا
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی بانوان جهت حضور در جام جهانی بلاروس