Home

از تقدیم استوارنامه تا ملاقات با ملکه الیزابت از زبان بعیدی‌نژاد

حمید بعیدی‌نژاد با اشاره به تقدیم استوارنامه خود به ملکه انگلیس از ابراز امیدواری وی برای ارتقای روابط تهران و لندن خبر داد.

از: ایسنا
از تقدیم استوارنامه تا ملاقات با ملکه الیزابت از زبان بعیدی‌نژاد
  test