Home

دستور جمع‌آوری یک نوع شربت سرماخوردگی به دلیل تخلف در قیمت

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدرسازمان غذا و دارو در پاسخ به سوالی درباره تفاوت قیمت شربت سرماخوردگی کودکان با قیمت روی جلد ۱۴۰۰ تومان و فروش ۳۰۰۰ تومان، گفت: بطور کلی در مورد داروهای بدون نسخه اگر قیمت روی جعبه با قیمت اعلامی داروخانه متفاوت باشد، تخلف محسوب می‌شود.

از: ایسنا
دستور جمع‌آوری یک نوع شربت سرماخوردگی به دلیل تخلف در قیمت