برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با سلطانی فردر 2هفته آینده

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با سلطانی فردر 2هفته آینده

جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و سلطانی فر برای بررسی اصلاح اساس نامه کمیته المپیک در یکی، دو هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، در جلسه قبلی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که ششم آذر برگزار شد،  قرار بر این شد "بررسی اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشستی با حضور سلطانی فر برگزار شود تا فرآیند بررسی اصلاح با هماهنگی اوصورت پذیرد. همچنین در این نشست قانون انتزاع کمیته پارالمپیک از کمیته ملی المپیک نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد."

در جلسه بعدی هیات اجرایی که مطابق روال شنبه هفته آینده باید برگزار شود، دیدار مسئولان و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با وزیر انجام نخواهد گرفت و گفته می شود این دیدار یکی، دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

بحث اصلاح اساس نامه کمیته ملی المپیک یکی از مواردی است که قرار شد در دستور جلسات هیات اجرایی قرار گیرد.

 انتهای پیام

برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با سلطانی فردر 2هفته آینده
jkkjkjkjkj