بعیدی‌نژاد: اجرای قانون ایسا بعد از تمدید باید متوقف بماند

حمید بعیدی‌نژاد در یادداشتی با اشاره به طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران از سوی سنای آمریکا، گفت: اجرای تحریم‌های مندرج در قانون ایسا با وجود اعتبار آن در یک سال گذشته با اجرای برجام متوقف شده است به همین صورت در سال‌های آتی هم با وجود برجام، حتی با تمدید آن قانون، اجرای مفاد آن باید متوقف بماند.

<
از: ایسنا
بعیدی‌نژاد: اجرای قانون ایسا بعد از تمدید باید متوقف بماند