تمدید تحریم‌های ایران ضربه‌ای به بهبود روابط ایران و غرب

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا نوشت: این اقدام کنگره ضربه‌ای به مهندسی حسن روحانی برای بهبود روابط با غرب بود.

<
از: ایسنا
تمدید تحریم‌های ایران ضربه‌ای به بهبود روابط ایران و غرب