هاشمی: انتخابات فدراسیون‌هایی که اساسنامه‌ آنها اصلاح شده برگزار خواهد شد

کیومرث هاشمی معتقد است که اصلاح‌ اساسنامه‌ فدراسیون‌ها باید با معیارهای بین‌المللی انجام شود. او هم‌چنین تاکید کرد که انتخابات فدراسیون‌هایی که اساسنامه‌های‌شان مشکل ندارد طبق روال برگزار خواهد شد.

<
از: ایسنا
هاشمی: انتخابات فدراسیون‌هایی که اساسنامه‌ آنها اصلاح شده برگزار خواهد شد