Home

استفاده از فضای اینترنت برای خدمات گسترده عرضه و توزیع

مدیرعامل وب‌سایت تخصصی مبلمان و دکوراسیون خوگر، ایده ایجاد چنین پایگاهی را متعلق به مهندس حسین کاشانی (مدیرعامل شرکت اکتیران) دانست و گفت: این مجموعه ابتدا با ایده پر کردن خلأ پخش کالا در حوزه مبلمان در کشور با استفاده از ظرفیت‌های اینترنت و فناوری روز شکل گرفت اما با گذشت زمان به این نتیجه رسیدیم که می‌توان از چنین بستری برای ارائه خدمات گسترده‌تری در حوزه عرضه و تقاضای کالا و خدمات مبلمان و دکوراسیون استفاده کرد.

از: ایسنا
استفاده از فضای اینترنت برای خدمات گسترده عرضه و توزیع