Home

گردان: ما برتر از پرسپولیس بودیم

دروازه‌بان پدیده مشهد گفت: ما همیشه در ثامن جلوی پرسپولیس بهتر بازی کرده‌ایم و در این بازی نیز بهتر از این تیم بودیم.