Home

تاکید وزیر خارجه انگلیس بر تعهد نسبت به منطقه و برجام

سفیر انگلستان در تهران در صفحه توییتر خود نوشت: وزیر امور خارجه بریتانیا بر تعهد انگلستان در منطقه و برجام تاکید کرد.

از: ایسنا
تاکید وزیر خارجه انگلیس بر تعهد نسبت به منطقه و برجام
  test