Home

«رادیو جمعه» جایگزین مناسبی برای «جمعه ایرانی» است؟

«رادیو جمعه» که نزدیک به یک سال است صبح‌های جمعه‌ از «رادیو ایران» پخش می‌شود، در بدو امر با واکشن منفی برخی مخاطبان و انتقاداتی از سوی برخی دیگر مبنی بر تقلید این برنامه از «جمعه ایرانی» مواجه شد؛ با این حال به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از تولید و پخش «رادیو جمعه»، این برنامه نسبتا توانسته باشد در جذب مخاطبان موفق عمل کند.

از: ایسنا
«رادیو جمعه» جایگزین مناسبی برای «جمعه ایرانی» است؟