واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی

رییس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و از این پس تنها 20 درصد با نظارت مستقیم خود بهزیستی انجام می‌شود و 80 درصد نظارت به تشکل‌های حقوقی بخش خصوصی که تحت نظارت بهزیستی هستند و تشکل‌های مدنی و مردم‌نهاد خارج از سازمان واگذار می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستورالعمل سطح‌بندی مراکز غیر دولتی و استانداردسازی خدمات آنها تدوین و به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد؛ به موجب این دستور العمل مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی از جمله مراکز نگهداری معلولان، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست، مراکز توانبخشی و.... بر اساس شاخص‌های استاندارد که توسط بهزیستی تعریف شده‌اند، از نظر کیفیت خدمات سطح بندی ودرجه‌بندی شده و بهای خدمات‌شان نیز بر مبنای این درجه‌بندی تعیین می‌شود.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان بهزیستی همواره تقویت و توسعه نظارت بر مراکز تحت نظارت این سازمان را از استراتژی های اصلی بهزیستی در دوره جدید مدیریتی‌اش اعلام می‌کند.

واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی
jkkjkjkjkj