قانون (ISA) بر گستره تحریم‌های لغو شده ایران تاثیری نخواهد داشت

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
قانون (ISA) بر گستره تحریم‌های لغو شده ایران تاثیری نخواهد داشت

جان کری در واکنش به قانونی شدن طرح تحریم های ایران (ISA) تاکید کرد که تمدید این طرح بر گستره تحریم های لغو شده علیه ایران و نیز توانایی شرکت ها برای تجارت با ایران تاثیری نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی تایمز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به قانونی شدن طرح تمدید تحریم های ایران (ISA) تاکید کرد: تداوم اجرای توافق هسته ای ایران یک هدف مهم استراتژیک برای آمریکا باقی خواهد ماند.

کری با تاکید بر موضع کاخ سفید که تمدید طرح تحریم های ایران غیر ضروری بوده است، اظهار کرد: بدون وجود این قانون نیز آمریکا همچنان قادر به آگاهی از هرگونه نقض برجام از سوی ایران و یا در صورت لزوم بازگرداندن تحریم ها بود.

به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی ایران همواره هشدار داده بود، که تصویب این طرح نقض صریح برجام است.

کری در این بیانیه گفت: دولت اوباما همواره به استفاده از همه اختیارات ضروری برای متوقف کردن تحریم های هسته ای مرتبط با برجام، اجرای تحریم های غیر هسته ای و بازگرداندن دوباره تحریم ها در صورت نقض برجام از سوی ایران ادامه می دهد.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که مقامات آمریکایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) بر اجرای کامل برجام از زمان اجرایی شدن آن از سوی ایران اذعان کرده‌اند.

کری تاکید کرد که تمدید طرح تحریم های ایران به هیچ وجه بر دامنه تحریم های لغو شده ایران در چارچوب برجام و یا توانایی شرکت ها برای تجارت با ایران در راستای برجام تاثیر نخواهد داشت.

قانون (ISA) بر گستره تحریم‌های لغو شده ایران تاثیری نخواهد داشت