Home

عارف: از نظر علمی هیچ‌وقت نمی‌توانیم دور کشور خط بکشیم

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه "با درآمدهای محدود نفتی نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم"،گفت: از نظر علمی هیچ‌وقت نمی‌توانیم دور کشور خط بکشیم؛ در واقع تعامل علمی با دنیا برای ما یک اصل است.

از: ایسنا
عارف: از نظر علمی هیچ‌وقت نمی‌توانیم دور کشور خط بکشیم