Home

باید در پی سیاست‌های مناسب برای تقویت ارزش پول باشیم

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که تغییر واحد پولی از ریال به تومان نمی تواند کمکی به افزایش ارزش پول کند.

از: ایسنا
باید در پی سیاست‌های مناسب برای تقویت ارزش پول باشیم
  test