تاثیر ساختمان‌های سبز بر هوش کارمندان

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
تاثیر ساختمان‌های سبز بر هوش کارمندان

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد کارمندی که در ساختمان‌های سبز کار می‌کنند وقتی در اداره هستند بهتر فکر می‌کنند و در خانه نیز خواب بهتر و مفیدتری دارند.

به گزارش ایسنا، در این بررسی آمده است کنترل حرارت، نور و تهویه ساختمانِ محل کار، بازده و عملکرد کارمندان را تقویت کرده و کارآیی آنان را چندین برابر افزایش می‌دهد. علاوه بر این طراحی‌های زیبا در محیط کار نیز افراد را شادتر می‌سازد.

متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: به دلیل آگاهی از اهمیت ساخت ساختمان‌های سبز به لحاظ مزایای مالی و تاثیر مثبت روی سلامتی کارکنان، تعداد آنها رو به افزایش است؛ اما این اولین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد وجود چنین ساختمان‌هایی موجب هوشمندتر شدن ساکنانِ آنها می‌شود و روی مغز تاثیر مثبت دارد.

در این بررسی کارمندان چندین ساختمان سبز در پنج شهر آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با کارمندان محیط‌های کاری دیگر مقایسه شدند.

به گفته متخصصان آمریکایی، عملکرد شناختی کارمندان شاغل در ساختمان‌های سبز نسبت به گروه‌های دیگر به میزان قابل توجهی بهتر بوده است.

به گزارش روزنامه گاردین، همچنین محققان با استفاده از حسگرهای کیفیت خواب، این کارمندان را ارزیابی کردند و مشخص شد که کارمندان شاغل در ساختمان‌های سبز در مقایسه با دیگران از خوابی باکیفیت بهتر برخوردارند.

تاثیر ساختمان‌های سبز بر هوش کارمندان