بسته اخبار اجتماعی ایسنا در روز یکشنبه

وزیر بهداشت و جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا امروز با واکنش به برخی اخبار در حوزه‌های سلامت و سربازی، در صدر اخبار اجتماعی ایسنا قرار گرفتند.

<
بسته اخبار اجتماعی ایسنا در روز یکشنبه