تیم والیبال صالحین ورامین منحل شد

تیم والیبال صالحین ورامین از لیگ برتر کنار گذاشته شد.

<
از: ایسنا
تیم والیبال صالحین ورامین منحل شد