با برجام زمینه رشد و شکوفایی کشور به سمت جلو به وجود آمد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در دولت یازدهم یکی از بزرگترین مشکلات کشور یعنی مسأله هسته‌ای که کشور را تا آستانه جنگ پیش برده بود با تکیه بر دانش حقوقی و در سایه سند حقوقی مستحکم برجام حل شد.

<
از: ایسنا
با برجام زمینه رشد و شکوفایی کشور به سمت جلو به وجود آمد