Home

شناسایی ونِ حامل مهاجران غیرقانونی در کرواسی

وزارت بهداشت کرواسی از انتقال ۴۲ مهاجر غیرقانونی به یکی از بیمارستان‌های این کشور خبر داد.

از: ایسنا
شناسایی ونِ حامل مهاجران غیرقانونی در کرواسی
  test