شناسایی ونِ حامل مهاجران غیرقانونی در کرواسی

وزارت بهداشت کرواسی از انتقال ۴۲ مهاجر غیرقانونی به یکی از بیمارستان‌های این کشور خبر داد.

<
از: ایسنا
شناسایی ونِ حامل مهاجران غیرقانونی در کرواسی