Home

وام دهی بانک ها از ۳۲۰ هزار میلیارد گذشت

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
وام دهی بانک ها از ۳۲۰ هزار میلیارد گذشت

شبکه بانکی در هشت ماه ابتدایی امسال تا ۳۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت که بیش از ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات نشان از آن دارد که در پایان آبان ماه امسال تا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بر حجم وام دهی آنها افزوده شده است.

 از مجموع ۳۲۶ هزار میلیارد تومان پرداختی بیش از ۶۵ درصد معادل ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش بخش های اقتصادی اختصاص پیدا کرده که بیانگر رشد حدود ۵۳ درصدی منابع خرج شده در سرمایه در گردش است.

«صنعت و معدن»، در بین بخش‌های اقتصادی بالاترین سهم را از وام‌های بانکی دریافت کرده که تا مرز ۹۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این منابع تا ۸۴ درصد برای سرمایه در گردش هزینه شده است.

بنا بر این گزارش، حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به «صنعت و معدن» بین ۹۲۸ هزار و ۴۴۷ بنگاه تولیدی توزیع شده است. همچنین ۲۶ هزار میلیارد تومان در ۹۸۰ هزار و ۲۲۵  واحد حوزه «کشاورزی» و ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای ۶۵۷ هزار و ۴۳۴ در بخش  «مسکن و ساختمان» هزینه شده است.

«بازرگانی» تا بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان و برای بالغ بر ۷۶۸ هزار  بنگاه تسهیلات دریافت کرده و «خدمات» هم به عنوان بیشترین سهم برنده از تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده که در دو میلیون و ۷۰۸ هزار واحد هزینه شده است.

 انتهای پیام

وام دهی بانک ها از ۳۲۰ هزار میلیارد گذشت