دانش آموز باید در مدرسه با حقوق شهروندی آشنا شود

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
دانش آموز باید در مدرسه با حقوق شهروندی آشنا شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، رعایت انصاف را نصف ایمان و گاه کل ایمان خواند و گفت: پیشگیری از تخلفات اداری، نیازمند مخاطب شناسی و ایجاد زیرساختهای لازم است.

به گزارش ایسنا، یوسف نجفی امروز در نشست معارفه با کارکنان و رؤسای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اظهارکرد: در دستگاهی مانند آموزش و پرورش که بسیار عریض و طویل است، اگر قانون حاکم نباشد مشکلات بسیاری بروز خواهد کرد و شما به عنوان متولیان نظارت برحسن اجرای قانون و در مقام قضاوت، رسالت دشواری دارید.
وی پیشگیری از تخلف و آموزش‌های عمومی را اولویت نخست برای سالم سازی دستگاه دانست و افزود: رویکرد پیشگیری باید با برنامه ریزی، نظم و کیفیت بهتر، ادامه پیدا کند، البته این امر نیازمند مخاطب شناسی و ایجاد زیر ساخت های لازم است.
نجفی، نظام اداری آموزش و پرورش را به تبع نظام اداری کشور، سلسله مراتبی خواند و یادآور شد: معلم و کارمند باید از حقوق خود و قوانین مربوط به آن آگاه باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دانش آموز باید در مدرسه با حقوق شهروندی آشنایی لازم را پیدا کند، تصریح کرد: معلمان و کارمندان باید با حداقل حقوق شغلی خود آشنا شوند، این کار در قالب دوره‌های آموزشی یا از طرف دیگر مانند؛ آموزش‌های مجازی،‌ مکاتبه‌ای و بسته آموزشی و غیره قابل اجراست.
نجفی با اشاره به ضرورت دقت و رعایت قوانین در انتخاب و انتصاب اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به ویژه در استانها، افزود: ترجیح این است که در ترکیب 5 نفره اعضای هیأتها، از افراد حقوقدان و کارشناسان مربوطه استفاده شود.
وی بر سختی کار کارکنان و روسای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اشاره و بیان کرد: هر رأی که صادر می شود، نه تنها فرد بلکه زندگی و خانواده وی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش، تناسب بین جرم و مجازات را بسیار مهم خواند و گفت: افراد با دیدن رأفت نظام اسلامی جذب می‌شوند.

دانش آموز باید در مدرسه با حقوق شهروندی آشنا شود