هشدار تعزیرات به آرایشگران و لوازم‌آرایشی فروش‌ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از مردم خواست تخلفات واحدهای آرایشگری را با تلفن 124 یا به میز خدمت در اداره تعزیرات استان گزارش کنند تا برخورد قاطع صورت بگیرد.

<
از: ایسنا
هشدار تعزیرات به آرایشگران و لوازم‌آرایشی فروش‌ها