Home

محمدیان: هیچ منع قانونی برای حضور در وزارت ورزش ندارم

فریبا محمدیان با تشکر از اعتماد وزیر ورزش و جوانان گفت : تمایل دارم در جوی آرام و منطقی برای رشد و موفقیت ورزش زنان ایران کار کنم و تلاش می کنم تصویری واقعی ، فرهنگی و ارزشمند از زنان ورزش کار ایران ارائه شود.

از: ایسنا
محمدیان: هیچ منع قانونی برای حضور در وزارت ورزش ندارم
  test