Home

طرح کارت اعتباری با کالاهای منتخب وزارت صمت شکست خورد

به دنبال اعلام اخیر نعمت‌زاده مبنی بر اینکه عدم تامین مالی کافی از سوی بانک مرکزی موجب شکست طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایران شده است، این بار رییس‌کل بانک مرکزی به صراحت عنوان کرده که علت شکست این طرح، عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بود.

از: ایسنا
طرح کارت اعتباری با کالاهای منتخب وزارت صمت شکست خورد