Home

درخواست ترکیه از ائتلاف ضد داعش برای پشتیبانی هوایی در "الباب"

دولت ترکیه امروز (دوشنبه) از اعضای ائتلاف ضد داعش تحت امر آمریکا برای شورشیان تحت حمایت خود در شمال سوریه درخواست پشتیبانی هوایی کرد.

از: ایسنا
درخواست ترکیه از ائتلاف ضد داعش برای پشتیبانی هوایی در "الباب"