Home

دستگیری مهاجم لیورپول به دلیل رانندگی در حالت مستی

روبرتو فیرمینو به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد و به احتمال زیاد دیدار حساس لیورپول برابر چلسی را از دست خواهد داد.

از: ایسنا
دستگیری مهاجم لیورپول به دلیل رانندگی در حالت مستی