Home

دومین ستاره شناس زن آکادمی علوم آمریکا درگذشت

ورا رابین، ستاره‌شناس پیشگام آمریکایی که در کشف شواهد قوی از ماده تاریک کمک کرده بود، در سن 88 سالگی درگذشت.

از: ایسنا
دومین ستاره شناس زن آکادمی علوم آمریکا درگذشت
  test