Home

تلاش کشور برای ایجاد شبکه نخبگانی در حوزه اخلاق علمی

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی وزارت بهداشت از حضور برگزیدگان جایزه ابن‌سینا در کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم فناوری خبر داد.

از: ایسنا
تلاش کشور برای ایجاد شبکه نخبگانی در حوزه اخلاق علمی