تلاش کشور برای ایجاد شبکه نخبگانی در حوزه اخلاق علمی

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی وزارت بهداشت از حضور برگزیدگان جایزه ابن‌سینا در کنگره بین‌المللی اخلاق در علوم فناوری خبر داد.

<
از: ایسنا
تلاش کشور برای ایجاد شبکه نخبگانی در حوزه اخلاق علمی