Home

توصیه‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های زمستانی در خوزستان

رییس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به لزوم پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های شایع زمستانی مانند آنفلوآنزا گفت: گروه‌های پرخطر در صورت ابتلا به بیماری آنفلوآنزا باید سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنند تا تحت درمان اختصاصی قرار بگیرند و البته درمان اختصاصی بیماری آنفلوآنزا تنها برای گروه‌های پرخطر توصیه می‌شود.

از: ایسنا
توصیه‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های زمستانی در خوزستان