نجات 40 تن از گازگرفتگی در مجتمع مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از نجات 40 تن از ساکنان یک مجتمع مسکونی 20 واحدی از چنگال قاتل خاموش در محدوده سید خندان خبر داد.

<
از: ایسنا
نجات 40 تن از گازگرفتگی در مجتمع مسکونی