محور مذاکرات وزرای خارجه ایران و سوریه چه بود ؟

دور سوم رایزنی های وزرای خارجه ایران و سوریه در وزارت خارجه برگزارشد.

<
از: ایسنا
محور مذاکرات وزرای خارجه ایران و سوریه چه بود ؟