موسسان بر امور آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی نظارت می کنند

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
موسسان بر امور آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی نظارت می کنند

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: موسسان بر امور آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی نظارت می کنند.

به گزارش ایسنا، مرضیه گرد، با اشاره به تصویب قانون دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد:‌ اکنون منتظر ابلاغ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت هستیم.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان این که مواد حمایتی و نظارتی، قانون تاسیس مدارس غیردولتی در طرح آزمایشی به خوبی اجرا نمی‌شد، تصریح کرد: پس از اجرای آزمایشی 9 ساله لایحه تاسیس مدارس غیردولتی با تلاش های همه جانبه و کار تخصصی بر روی آن، به تصویب شورای نگهبان رسید.

گرد خاطر نشان کرد: بر اساس قانون جدید، سطح تحصیلی متقاضیان برای دریافت مجوز از دیپلم به لیسانس تغییر کرده است.

وی، با بیان این که وظیفه نظارت بر امور آموزشی و پرورشی بر عهده موسسان قرار داده شده است، افزود: مسئولیت پاسخگویی بر عهده مدیر وموسس مدرسه می باشد و هر دو باید پاسخگو باشند.

گرد به تغییر عنوان شورای نظارت مرکزی در قانون اشاره و بیان کرد: شورای نظارت مرکزی به شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تغییر کرده است. وظایفی که به این شورا سپرده شد به لحاظ سطح مدیریتی ارتقا یافته و سیاست گذاری و برنامه ریزی پیرامون مدارس غیردولتی به آن افزوده شده است.

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با تاکید بر این که تسهیل امور در سطح استان‌ها یکی دیگر از بندهای خوب این قانون است، ادامه داد: بر اساس قانون جدید اختیاراتی به استان‌ها تفویض شده است و شورای نظارت در مناطق می‌تواند تشکیل شود و سیاست گذاری و نحوه اجرا و حدود وظایف آن را شورای مرکزی تدوین خواهد کرد.

موسسان بر امور آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی نظارت می کنند
jkkjkjkjkj