Home

نشست «بیداری اسلامی در پرتو نظریات آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی»

نشست «بیداری اسلامی در پرتو نظریات آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی» از سوی دانشگاه عدالت برگزار می‌شود.

از: ایسنا
نشست «بیداری اسلامی در پرتو نظریات آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی»