Home

برگزاری نخستین جشنواره محصولات فرهنگی «فیروزه»

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری نخستین مرحله از جشنواره محصولات فرهنگی با نام فیروزه در دو بخش مردمی و سازمانی خبر داد.

از: ایسنا
برگزاری نخستین جشنواره محصولات فرهنگی «فیروزه»
  test