Home

بازداشت زن مراکشی به دلیل قاچاق یک مهاجر با چمدان

پلیس اسپانیا از دستگیری یک زن مراکشی به اتهام اقدام به قاچاق یک مهاجر مخفی شده داخل چمدان خبر داد.

از: ایسنا
بازداشت زن مراکشی به دلیل قاچاق یک مهاجر با چمدان