فرار بیش از ۱۵۰ زندانی در جنوب فیلیپین

پلیس فیلیپین از فرار بیش از ۱۵۰ زندانی از زندانی در جنوب در این کشور خبر دادند.

<
از: ایسنا
فرار بیش از ۱۵۰ زندانی در جنوب فیلیپین