Home

وزارت خارجه عربستان:‌ اسناد ویکی‌لیکس "جعلی" است

یک مسئول وزارت خارجه عربستان مدعی شد که بیشتر اسنادی که سایت ویکی‌لیکس آنها را افشا می‌کند، جعلی هستند.

از: ایسنا
وزارت خارجه عربستان:‌ اسناد ویکی‌لیکس "جعلی" است