Home

پیاده‌رو یا قتلگاه؟

سرنشین خودرو، موتورسوار یا عابر پیاده ‌بودن؟ اگر قرار باشد از زاویه تصادفات به این سه موقعیت نگاه کنید، به نظرتان کدام‌یک می‌تواند خطرناک‌تر باشد؟ احتمالا شما هم مثل من اولین موردی که به ذهنتان خطور می‌کند، موتورسوار بودن باشد اما آمارهای پزشکی‌ قانونی و پلیس راهور چیز دیگری می‌گوید. این آمار نشان می‌دهد عابرپیاده‌ بودن در شهری مثل تهران از همه موقعیت‌های دیگر خطرناک‌تر است و احتمال کشته‌شدن شما را بیش از هر چیز افزایش می‌دهد.

از: ایسنا
پیاده‌رو یا قتلگاه؟
  test