تعیین تکلیف حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی

رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به مشکلات موسسان مدارس غیردولتی برای پرداخت حق بیمه کارکنان اظهار کرد: قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی موسسان را موظف به پوشش بیمه‌ای و عمل طبق ضوابط کار کرده است اما مشکلاتی وجود دارد که با تشکیل "صندوق حمایت از موسسان" حل خواهد شد.

<
از: ایسنا
تعیین تکلیف حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی