Home

خودکشی زن جوان در متروی شریف

زن جوانی صبح امروز با ورود به حریم ریلی مترو اقدام به خودکشی کرد.

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
خودکشی زن جوان در متروی شریف

پیگیری‌های خبرنگار ایسنا حکایت از این دارد که خوشبختانه این زن به رغم جراحاتی که داشت هنوز زنده است.

این حادثه در ایستگاه دانشگاه شریف رخ داد.

در پی این حادثه حرکت قطارهای خط 2 مترو در این مسیر دچار اختلال و متوقف شده است.

علت این حادثه هنوز مشخص نیست.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.