Home

طرح رهبر باواریای آلمان برای تشدید محدودیت‌ها علیه مهاجران

پیش‌نویس منشوری توسط رهبر حزب اتحاد سوسیال مسیحی آلمان در راستای اعمال محدودیت‌های شدیدتر علیه مهاجرت به این کشور تهیه شده است.

از: ایسنا
طرح رهبر باواریای آلمان برای تشدید محدودیت‌ها علیه مهاجران
  test