وزیر امور خارجه درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

<
از: ایسنا
وزیر امور خارجه درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت