آیت الله هاشمی رفسنجانی به خاطر نظام، امام و رهبری در مقابل هجمه‌ها سکوت کردند

معاون امور مجلس رییس جمهوری با اشاره به سکوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقابل هجمه‌های گروه‌های مختلف در اواخر عمر خود اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی هیچ گاه سزاوار این هجمه‌ها نبود. ایشان نسبت به همه دلسوز بود و در جاهایی که نسبت به ایشان بی‌مهری و کم لطفی می‌شد، به خاطر نظام ، آرمان های امام و همراهی و یاری مقام معظم رهبری سکوت کردند و از حق خود گذشتند.

<
از: ایسنا
آیت الله هاشمی رفسنجانی به خاطر نظام، امام و رهبری در مقابل هجمه‌ها سکوت کردند